Przedstawienie „Rzepka”

Dnia 26 września 2017 roku, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Wadowa odwiedzili nasze przedszkolaki  z przedstawieniem na podstawie wiersza Juliana Tuwima "Rzepka".  Kolorowe stroje, zabawne teksty i wesoła muzyka to elementy, które rozbudziły u dzieci wiele pozytywnych emocji oraz dały mnóstwo zabawy, uśmiechu i energii na cały dzień. Serdecznie dziękujemy!  

Procedura postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.   Cel procedury … Czytaj dalej Procedura postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu

INFORMACJE DLA RODZICÓW

INFORMACJE DLA RODZICÓW   Do przedszkola dzieci powinny być przyprowadzone do godz.9.00, gdyż w godzinach 9.00-14.00 jest realizowana podstawa programowa.   Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest przekazać je bezpośrednio pod opiekę pracownikowi przedszkola. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez Rodziców lub osoby pisemnie przez nich upoważnione. Odbiór dziecka zawsze należy zgłaszać nauczycielce. Rodzice, … Czytaj dalej INFORMACJE DLA RODZICÓW