RAMOWY ROZKŁAD DNIA
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 63

 

Godziny 6:00 – 8:00

 • schodzenie się dzieci
 • zabawy w kącikach tematycznych
 • zabawy ruchowe i dydaktyczne
 • praca indywidualna z dziećmi

 

Godziny 8:00 – 9:00

 • czynności samoobsługowe
 • śniadanie
 • kształtowanie nawyków higienicznych

 

Godziny 9:00 – 14.00

realizacja podstawy programowej, w tym:

 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
 • zabawy na powietrzu, spacery
 • obiad
 • zabawy relaksacyjne i bajkoterapia
 • zajęcia dodatkowe
 • czynności porządkowo-gospodarcze i higieniczne
 • podwieczorek

 

Godziny 14:00 – 17:00

 • zabawy organizowane i indywidualne dzieci
 • praca stymulacyjna i korekcyjno-kompensacyjna
 • pobyt na powietrzu
 • rozchodzenie się dzieci

 

Szczegółowy rozkład dnia, opracowany przez nauczycieli, jest do wglądu w poszczególnych grupach.