Statut Samorządowego Przedszkola nr 63 "Wesołe Skrzaty" – tekst jednolity (załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2017/2018 z dnia 14.11.2017 r.) – pobierz