Samorządowe Przedszkole nr 63 jest publicznym przedszkolem prowadzonym przez Miejską Gminę Kraków. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty. Przedszkole posiada 6 oddziałów: cztery mieszczą w os. Wadów (Kraków, ul. Zagościniec 1) i dwa w os. Lubocza (Kraków, ul. Łuczanowicka 2). Przedszkole pracuje w oparciu o nową podstawę programową.

 


MISJA PRZEDSZKOLA

Misją naszego przedszkola jest zapewnienie dzieciom najwyższej jakości opieki i wychowania oraz nauczania. Każde dziecko otoczone jest fachową obsługą kadry pedagogicznej i personelu technicznego, który współpracuje z rodzicami  i środowiskiem. Oferujemy dzieciom możliwość rozwijania zdolności komunikowania się, umiejętności z zakresu nauki czytania, liczenia, rozwijania zdolności plastycznych, muzycznych. Dzieci mogą uczyć się języka angielskiego, brać udział w kursie tańca i korzystać z zajęć korygujących postawę ciała.

Nasi wychowankowie są dobrze przygotowani do sprostania wymaganiom szkoły. Konsultacje z nauczycielami szkoły wytyczają wspólną drogę w procesie wszechstronnego rozwoju powierzonych nam dzieci.

Nasze przedszkole posiada bogatą bazę pomocy dydaktycznych i innych zabawek niezbędnych dzieciom do wszechstronnego rozwoju. Organizujemy dzieciom wiele wycieczek i wyjść do kin, teatrów i zaprzyjaźnionych placówek dydaktyczno – wychowawczych.

Spełniając naszą misję przyjmujemy informacje zwrotne od rodziców na temat jakości pracy, w celu wytyczenia sobie planu poprawy działań kadry pedagogicznej i pozostałego personelu.

 


HISTORIA PRZEDSZKOLA

Początki Przedszkola nr 63 w Krakowie sięgają roku 1951. Przez pierwszy rok mieściło się ono w domu p. Franciszki Piskorz – jego założycielki, przewodniczącej Ligi Kobiet Zarządu Kolei  w os. Wadów. Zajmowało dwie izby i liczyło 30 dzieci. Brakowało zabawek, książek i odpowiednich warunków sanitarnych. W 1953 roku na wniosek p. Franciszki rozpoczęto adaptację zabytkowego dworku na potrzeby przedszkola. Do jego urządzenia w dużej mierze przyczynił się Zakład Opiekuńczy – Zarząd Kolei. W początkowym okresie w dworku mieściły się przedszkole i szkoła podstawowa. W latach 70. XX w. szkoła została przeniesiona do nowego budynku. W związku z tym, wszystkie sale w dworku zostały zaadoptowane na potrzeby przedszkola, które mieściło się w nim do 2003 roku. Od tego czasu przedszkole mieści się w budynku wybudowanym w czynie społecznym przez mieszkańców Wadowa.