Dziecko może korzystać z usług przedszkola w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie tj. od 9:00 – 14:00. W pozostałych godzinach za każdą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń rodzice płacą od września 2023 – 1,30 zł, 0,65 gr- w przypadku posiadania krakowskiej karty rodzinnej lub 0 zł w przypadku dzieci 6-letnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.

Opłaty za przedszkole –  dane do przelewu:

Nazwa odbiorcy: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, Samorządowe Przedszkole nr 63
Numer konta bankowego do wpłat opłat za przedszkole:
34 1020 2892 0000 5502 0590 2921

Termin wnoszenie opłaty za przedszkole: z dołu do 14 dnia każdego miesiąca.

Podstawa prawna:
Uchwała nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.