KADRA  PEDAGOGICZNA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 63
rok szkolny 2020/2021


Dyrektor mgr Marta Soloch
Z-ca dyrektora mgr Aneta Jacuńska-Bejnar

Grupa I
mgr Iwona Konicka – nauczyciel dyplomowany
mgr Magdalena Rzepień – nauczyciel mianowany

Grupa II
Helena Rzepień – nauczyciel mianowany
mgr Beata Michno-Zając – nauczyciel dyplomowany

Grupa  III
mgr Renata Czech-Marzyńska – nauczyciel dyplomowany
mgr Aneta Jacuńska-Bejnar – nauczyciel dyplomowany

Grupa  IV
mgr Katarzyna Lech – nauczyciel dyplomowany
mgr Marta Soloch – nauczyciel dyplomowany

Grupa V
mgr Anna Rokosz – nauczyciel dyplomowany
mgr Katarzyna Kramarz – nauczyciel mianowany


KADRA  PEDAGOGICZNA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 63 – filia Lubocza:

Grupa I
mgr Bogumiła Olszowska – nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Morąg – nauczyciel kontraktowy

Grupa II
mgr Krystyna Klimek – nauczyciel dyplomowany
mgr Renata Chruściel – nauczyciel dyplomowany