KADRA  PEDAGOGICZNA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 63
rok szkolny 2021/2022


Dyrektor mgr Marta Soloch
Z-ca dyrektora mgr Aneta Jacuńska-Bejnar

Grupa I
mgr Anna Janus – nauczyciel mianowany
mgr Katarzyna Kramarz – nauczyciel mianowany

Grupa II
mgr Iwona Konicka – nauczyciel dyplomowany
mgr Magdalena Rzepień – nauczyciel mianowany

Grupa  III
mgr Anna Rokosz – nauczyciel dyplomowany
Helena Rzepień – nauczyciel mianowany

Grupa  IV
mgr Katarzyna Lech – nauczyciel dyplomowany
mgr Marta Soloch – nauczyciel dyplomowany

Grupa V
mgr Renata Czech-Marzyńska – nauczyciel dyplomowany
mgr Aneta Jacuńska-Bejnar – nauczyciel dyplomowany


KADRA  PEDAGOGICZNA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 63 – oddziały Lubocza:

Grupa I
mgr Bogumiła Olszowska – nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Morąg – nauczyciel kontraktowy

Grupa II
mgr Grażyna Świętek – nauczyciel mianowany
mgr Beata Michno-Zając – nauczyciel dyplomowany