INFORMACJE DLA RODZICÓW

INFORMACJE DLA RODZICÓW   Do przedszkola dzieci powinny być przyprowadzone do godz.9.00, gdyż w godzinach 9.00-14.00 jest realizowana podstawa programowa.   Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest przekazać je bezpośrednio pod opiekę pracownikowi przedszkola. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez Rodziców lub osoby pisemnie przez nich upoważnione. Odbiór dziecka zawsze należy zgłaszać nauczycielce. Rodzice, … Czytaj dalej INFORMACJE DLA RODZICÓW