Integracja sensoryczna jest to sposób porządkowania przez mózg informacji odbieranych przez zmysły. Integracja sensoryczna jest procesem, który zachodzi poza świadomością człowieka, podobnie jak oddychanie, a jej rozwój zaczyna się już w życiu płodowym.

Niezaburzona integracja sensoryczna pozwala człowiekowi na celowe działanie, właściwe reakcje organizmu, poprawną selekcję informacji i odwoływanie się do wcześniejszych doświadczeń.