DRODZY RODZICE

Do 22.IV zapraszamy Państwa do podpisania potwierdzenia korzystania  z wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023. Dotyczy to dzieci, których rodzice złożyli w lutym deklarację na nowy rok szkolny.