DRODZY RODZICE

W związku z otrzymaniem pisma z Urzędu Miasta Krakowa dotyczącego szczepień przeciw grypie dla uczniów, informujemy, że w ramach realizacji nowego programu polityki zdrowotnej pn: "Program profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku w wieku 6-60 miesięcy w Gminie Miejskiej Kraków, w ramach którego istnieje możliwość bezpłatnej kwalifikacji zaszczepienia dziecka od 6 m.ż. do 5 r.ż. szczepionką iniekcyjną lub donosową w formie aerozolu. Dodatkowo w ramach istniejącego Punktu Szczepień Powszechnych przy ul. Wielickiej 267, od 23 listopada br. istnieje możliwość bezpłatnego zaszczepienia na grypę wszystkich osób  pełnoletnich na podstawie przyjętego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada br. zmieniającego rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania rypie sezonowej w sezonie 2021/2022.

Gmina Miejska Kraków wychodząć naprzeciw pozostałej grupie wiekowej w przedziale od 6 do 18 r.ż., niebjętej programem rządowym czy miejskim programem polityki zdrowotnej,ma możliwość zapewnienia bezpłatnego zaczepienia dzieci szczepionką donosową w formie aerozolu.szczepionka ta, wykazuje znaczącą skuteczność kliniczną u dzieci, potencjalną  możliwość wywołania oporności krzyżowej wobec innych krążących szczepów wirusa oraz przedłużoną odpowiedź immunologiczną. Dzieci, które nie były uprzednio szczepione przecow grypie, otrzymają dugą dawkę po przerwie wynoszącej co najmniej 4 tygodnie.

Jednocześnie informujemy, iż będzie działać infolinia prowadzona przez MCO w sprawie bezpłatnych szczepień dzieci przeciw grypie, pod następującymi numerami telefonów:

– 12 446 75 27 – numer czynny 7 dni w tygodniu w godz. 8:00-20:00

– 730 977 999 – numer czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w ghodz. 9:00-20:00