INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

 • Do przedszkola dzieci powinny być przyprowadzone do godz.9.00, gdyż w godzinach 9.00-14.00 jest realizowana podstawa programowa
 • Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest przekazać je bezpośrednio pod opiekę pracownikowi przedszkola.
 • Dziecko może być odebrane z przedszkola przez Rodziców lub osoby pisemnie przez nich upoważnione. Odbiór dziecka zawsze należy zgłaszać nauczycielce.
 • Rodzice, którzy przebywają na terenie przedszkola podczas zajęć, zabaw, uroczystości lub pobytu na placu zabaw biorą na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko.
 • W przedszkolu nie podaje się leków i nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy.
 • Rodzice zobowiązani są do informowania o chorobach zakaźnych. 
 • Podczas choroby dzieci przebywają w domu celem zmniejszania ryzyka rozprzestrzeniania się chorób.
 • W naszym przedszkolu przyzwyczajamy dzieci do racjonalnego odżywiania, spożywania zdrowych, urozmaiconych posiłków.
 • Celem ujednolicenia oddziaływań wychowawczych Rodzice powinni systematycznie współpracować z nauczycielami.
 • Przedszkole organizuje dla Rodziców i najbliższego otoczenia dziecka różne formy wspierania i współpracy, dlatego liczymy na Państwa udział i zainteresowanie.
 • Ubiór dziecka powinien umożliwiać mu rozwój umiejętności samoobsługowych.
 • Na zebrania zapraszamy samych Rodziców.
 • Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i zabawki przyniesione przez dzieci z domu.