Rozkład dnia


RAMOWY ROZKŁAD DNIA

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 63

6:00 – 8:00

-schodzenie się dzieci

-zabawy w kącikach tematycznych

-zabawy ruchowe i dydaktyczne

-praca indywidualna z dziećmi

8:00 – 9:00

-czynności samoobsługowe

-śniadanie

-kształtowanie nawyków higienicznych

9:00 – 14.00

realizacja podstawy programowej, w tym:

-zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

-zabawy na powietrzu, spacery

-obiad

-zabawy relaksacyjne i bajkoterapia

-zajęcia dodatkowe

-czynności porządkowo – gospodarcze i higieniczne

-podwieczorek

14:00 – 17:00

-zabawy organizowane i indywidualne dzieci

-praca stymulacyjna i korekcyjno – kompensacyjna

-pobyt na powietrzu

-rozchodzenie się dzieci

Szczegółowy rozkład dnia, opracowany przez nauczycieli, jest do wglądu w poszczególnych grupach.