Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 63 WESOŁE SKRZATY informuje, że od dnia 18 marca do 25 marca 2021 r. grupa maluszków (grupa I) przebywać będzie na kwarantannie.          

U pracownika z tej grupy został potwierdzony przypadek COVID-19, dlatego działając na podstawie art.32, 32a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.z 2020 r. poz.1845, z późn. zm.) i uzyskaniu zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie grupa pozostaje zawieszona w zajęciach do 25 marca 2021 r..

Na poniższy e-mail nauczyciele grupy I będą zamieszczać zadania dydaktyczne do zdalnej nauki w domu: grupa1wesoleskrzaty@gmail.com.