Zgodnie z Zarządzeniem nr 99/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z 15 stycznia 2021 r. rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpoczyna się 1 marca 2021 r. Również 1 marca 2021 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji FORMICO.

W systemie dostępne są następujące wnioski i dodatkowe oświadczenia niezbędne do rekrutacji:

  • Oświadczenie o rekrutacji rodzeństwa
  • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
  • Oświadczenie o wielodzietności rodziny
  • Przewodnik dla rodzica – rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Kraków
  • Wniosek o przyjęcie do samorządowego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – formularz wniosku (pobierz tutaj)

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

Do naszego przedszkola deklaracje można składać osobiście i pocztą elektroniczną. Wnioski przyjmujemy do 31.03.2021 r. do godz. 15:00.