WAŻNA INFORmacja

W związku z przystąpieniem do strajku personelu przedszkola, na który uzyskano zgodę Organu Prowadzącego, informujemy Państwa,że zajęcia dnia 8 i 9,10, 11 kwietnia zostają zawieszone. Zwracamy się z prośbą o zapewnienie dzieciom opieki. O dalszym przebiegu zdarzeń będziemy przekazywać wiadomości na bieżąco. 

dyrektor przedszkola

Marta Soloch